Marcin Ratajczak

radca prawny

Najczęściej rozwiązuję problemy moich klientów z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, spadkowego. Wspieram również przedsiębiorców, w tym w szczególności przedsiębiorców z branży medycznej.
[Więcej >>>]

Chcę założyć zakład leczniczy

A jak to robią w Lubelskiem?

Marcin Ratajczak28 kwietnia 2020Komentarze (0)

Dzień dobry,

zgodnie z wczorajszą obietnicą aktualizuję mój wpis o województwo Lubelskie.

Kliknij tutaj by przejść do artykułu.

Pozdrawiam

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 732 901 999e-mail: sekretariat@kancelariaratajczak.pl

Witam,

ostatnio pisałem o procedurze wydawania decyzji dot. nakazów pracy.

Wpis znajdziesz tutaj.

Oczekuję jeszcze na odpowiedzi z województw:

Kujawsko- Pomorskie

Mazowieckie

Łódzkie- rozmawiałem z Panią Rzecznik Wojewody, niebawem otrzymam odpowiedź.

Dolnośląskie- udzielą odpowiedzi w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej,

Lubelskie- odpowiedź opublikuję jutro.

Pozdrawiam.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 732 901 999e-mail: sekretariat@kancelariaratajczak.pl

Dziś rano zrobiłem wpis dotyczący mojego stanowiska odnośnie wywołanego przez część środowiska szumu.

Mam już odpowiedź MZ do NIL.

Otóż napisał im dokładnie to samo, co napisał NIPIP.

Nie wierzysz?

Poniżej skan pisma.

Jaki z tego wniosek?

NIL ma lepszego ministra propagandy niż NIPIP. 🙂

>>odpowiedz MZ-COVID jako choroba zawodowa<<

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 732 901 999e-mail: sekretariat@kancelariaratajczak.pl

koronawirus w placówce zdrowiaWitam Cię ponownie.

Ostatnio rozgorzała dyskusja na temat tego, że Ministerstwo Zdrowia miało rzekomo uznać, że Koronawirus stwierdzony u lekarzy będzie chorobą zawodową, natomiast ten stwierdzony u pozostałego personelu medycznego taką chorobą nie będzie.

No i się zaczęło: udostępnianie pism i kolejny armageddon.

I tak sobie myślę: Wy to lubicie się nakręcać.

Dlaczego tak sądzę?

Przesłaliście mi pismo Ministerstwa skierowane do NIPIP z dnia 21.04.2020 r. Z niego faktycznie wynika, że stwierdzenie choroby zawodowej Covid 19 będzie odbywało się na tych samych zasadach jak w przypadku innych chorób zakaźnych.

To pismo porównujecie z informacją ze strony NIL.org.pl. A na stronie NILu czytamy:

Ministerstwo Zdrowia uznało chorobę zakaźną wywołaną wirusem SARS-CoV-2 jako chorobę zawodową, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy.

Czyli wg mnie prawdopodobnie napisano dokładnie to samo, tylko opatrzono lepiej brzmiącym tytułem.

Przyznaję jednak, że nie znam treści pisma skierowanego do NILu.

Nie lubię też sytuacji, kiedy ktoś mi coś streszcza lub podsumowuje- wolę sam czytać. Wtedy wiem. Nie potrzebuję kogoś, kto wie lepiej i mi przekaże informację, ponieważ może ją zniekształcić.

Cóż- jestem takim niewiernym Tomaszem ale sądzę, że w moim zawodzie to nie jest wada lecz zaleta.

Do rzeczy…

Wg mnie możliwe są dwa rozwiązania:

  1. zmieniło się stanowisko MZ w ciągu zaledwie 2 dni;
  2. nic sie nie zmieniło, natomiast ktoś czegoś nie doczytał i powstała panika

Raczej stawiam na to drugie rozwiązanie.

Niezależnie od tego, co się stało uważam, że w przypadku covid 19 wszystkie zawody medyczne będą traktowane tak samo.

Jeżeli jest inaczej, to od tego macie Izbę i Związki Zawodowe, by walczyły o Wasze prawa. Ja również mogę pomóc.

Uważam, że MZ nie będzie w stanie logicznie uzasadnić, dlaczego miałoby rozróżniać między koronawirusem u lekarzy oraz osób wykonujących pozostałe zawody medyczne.

Dlatego:

nie przejmuj się, nie nakręcaj się, rób swoje i bądź zdrów.

Zdjęcie: CDC

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 732 901 999e-mail: sekretariat@kancelariaratajczak.pl

Witam Cię ponownie,

chociaż być może witam Cię pierwszy raz.

Zapraszam do lektury mojego bloga.

***

Dosyć dużo do tej pory napisałem o wydawaniu nakazów pracy na podstawie ustawy.

Tylko nie byłbym sobą, gdybym nie chciał zgłębić tego tematu i dowiedzieć się, w jaki sposób nakazy wydają poszczególni wojewodowie.

Skontaktowałem się zatem z każdym z Urzędów Wojewódzkich. Zadałem pytanie:

W jaki sposób w Państwa województwie przebiega procedura ustalania osób wykonujących zawody medyczne celem wydania decyzji o nakazie pracy w trybie art. 47 ust. 1 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi? Czy izby lekarskie oraz pielęgniarek i położnych współpracują z Państwem w tym zakresie, tzn. np czy przekazują dane osób, które są wyłączone z obowiązku zwalczania epidemii, czy też wydajecie Państwo decycje na podstawie informacji o prawie wykonywania zawodu?

powoli spływają odpowiedzi.

Będę je umieszczał w tym poście. Będzie on aktualizowany przynajmniej raz dziennie do momentu otrzymania nowych informacji. Każdorazowo będę również nadpisywał odpowiedzi, to znaczy nowsze będą wyżej.

Mam nadzieję, że te informacje się Tobie przydadzą. Będziesz wiedział, w jaki sposób się zachować.

ŁÓDZKIE

Szanowny Panie,

W nawiązaniu do zadanego przez Pana zapytania udzielamy następującej odpowiedzi: osoby, które dotychczas zostały decyzją Wojewody Łódzkiego skierowane do pracy, na podstawie art. 47 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r., poz. 1239 ze zm.):

  1. same zgłosiły gotowość do podjęcia pracy przy zwalczaniu epidemii,
  2. zostały wskazane przez podmioty lecznicze, do których miały zostać skierowane,
  3. zostały wskazane przez podmioty lecznicze, w których dotychczas pracowały.

Obecnie żadne dane osób wykonujących zawód medyczny, które ewentualnie mogłyby zostać skierowane do pracy przy zwalczaniu epidemii nie były pozyskiwane z okręgowych izb lekarskich oraz pielęgniarek i położnych funkcjonujących na terenie województwa łódzkiego.

Łączymy wyrazy szacunku,

Oddział prasowy Biuro Wojewody

MAZOWIECKIE

Szanowny Panie,
w odpowiedzi na emaila z dnia 23 kwietnia 2020 r. dotyczące procedury ustalanie osób
skierowanych do pracy w celu zwalczania epidemii na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 5
grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019
r., poz. 1239 z późn. zm.) uprzejmie informuję, że Wojewoda korzysta w tej sprawie z dostępnych
zasobów, rejestrów, takich jak rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
uwzględniając również listę osób, które mogą zostać skierowane do działań służących ochronie
zdrowia publicznego przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi, wynikającą z treści
Wojewódzkiego Planu Działania na wypadek wystąpienia epidemii.
Izby lekarskie, pielęgniarskie i fizjoterapeutów zostały poproszone o przekazywanie danych
osób, które gotowe są wspomóc podmioty walczące z epidemią COVID-19.
Z poważaniem
Tomasz Sławatyniec
Dyrektor Wydziału Zdrowia

LUBELSKIE

Dzień dobry, poszukujemy osób chętnych do skierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii, w tym celu współpracujemy ze wszystkimi instytucjami, które mogą nam w tym pomóc.

Nie wydajemy decyzji bez uprzedniego kontaktu z daną osobą.

Przed wydaniem decyzji ustalamy, czy nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 47 ust. 3 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Nie kierujemy osób, które spełniają choćby jedną z przesłanek zawartych w tym przepisie.

Pozdrawiam Agnieszka Kowalska-Głowiak

MAŁOPOLSKIE

W związku z zapytaniem z dnia 21.04.2020 r, przesłanym droga mailową, przekazuję
informacje o działaniach podjętych przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie,
dotyczących kierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii zakażeń wirusem SARS-CoV-2
personelu medycznego.
Informuję, że na dzień dzisiejszy w województwie małopolskim zostały wydane decyzje
o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii dla personelu medycznego na podstawie art.
47 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.) do obiektów kwarantanny. Decyzje
były wydawane na wniosek starostów, którzy, wskazywali osoby do skierowania do pracy na
terenie danego obiektu. Do dnia 22.04.2020 nie zostały wydawane decyzje o skierowaniu do
pracy przy zwalczaniu epidemii dla personelu medycznego do podmiotów leczniczych.
W chwili obecnej trwają analizy w zakresie faktycznych potrzeb kadrowych podmiotów
leczniczych, które zgłosiły problemy w tym zakresie. Jednocześnie Wojewoda Małopolski
zwrócił się z prośbą o przekazanie Członkom Izb Lekarskich, Izb Pielęgniarek i Położnych,
Izby Fizjoterapeutów z terenu województwa małopolskiego zapytania o gotowość podjęcia się
ww. pracy, z uwzględnieniem warunków określonych w art. 47 ust. 3 ustawy, wskazujących,
które osoby nie podlegają skierowaniu do pracy niosącej ryzyko zakażenia przy zwalczaniu
epidemii. Izby zostały poproszone o sukcesywne przekazywanie zgłoszeń do Małopolskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.
Ponadto, na adres mailowy urzędu wpływają pojedyncze, indywidualne zgłoszenia osób
o gotowości do pracy oraz zapytania dotyczące szczegółowych informacji na temat warunków
pracy.

PODKARPACKIE

W odpowiedzi na wiadomość email z dnia 21.04.2020 r. dot. wydawania decyzji
o nakazie pracy, informuję, iż w województwie podkarpackim nie były wydawane
ww. decyzje.
Jednocześnie nadmieniam, iż w chwili aktualnej w porozumieniu z Izbami
działającymi na terenie województwa podkarpackiego trwa ustalanie gotowości do podjęcia
się zwalczania epidemii zakażeń wirusem SARS-CoV2 przez członków tych izb.

LUBUSKIE

Rozmawiałem telefonicznie z pracownikiem urzędu. Urząd chciał doprecyzować pytania, dowiedzieć się również, w jakim celu oczekuję odpowiedzi. Usłyszałem, że do tej pory nie został wydany nakaz pracy.

***

Odpowiedź mailowa:

W przypadku powzięcia przez wojewodę informacji o potrzebie skierowania do pracy, przed wydaniem decyzji, wojewoda podejmuje współpracę z poszczególnymi samorządami zawodów medycznych, przedstawicielami podmiotów leczniczych, konsultantami w ochronie zdrowia oraz w szczególności dokonuje ustaleń czy nie zachodzą przesłanki wyłączające skierowanie wskazanej osoby.

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Szanowny Panie Mecenasie, odpowiadając na zapytanie uprzejmie informuję, że Wojewoda Świętokrzyski dotychczas nie wydał decyzji o nakazie pracy w trybie art. 47 ust. 1 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi. Obecnie są opracowywane procedury wydawania takich skierowań. Z poważaniem Janina Mikołajczyk Z-ca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia

POMORSKIE

Odp1/ Do chwili obecnej zostało wręczonych 32 decyzje dla lekarzy i pielęgniarek

(W tym 23 lekarzom i 9 pielęgniarkom).

Odp2/ Do chwili obecnej nie wpłynęła żadna odmowa, natomiast trwają rozmowy i dyskusje telefoniczne dotyczące wynagradzania w zakresie umów cywilno-prawnych.

Odp3/ Odmów nie było – jednak zgłaszany jest problem dotyczący osób będących na umowach stałych o pracę i jednocześnie będących na umowach cywilnoprawnych, których koszty wynagradzania w obecnej sytuacji nie są uregulowane stosownymi przepisami.

Odp4/ Sprawa ubezpieczeń wszystkich lekarzy jak i pielęgniarek w sytuacji aktualnej jest sprawą zgłaszaną przez w/w korporacje zawodowe do rządu.

Jerzy Karpiński Dyrektor Wydziału Zdrowia – PCZP PUW w Gdańsku

WARMIŃSKO MAZURSKIE

Odpowiadając na Pańskiego maila z dnia 21 kwietnia br., proszę o przyjęcie poniższych informacji.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwrócił się do Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, Okręgowych Rad Lekarskich, konsultantów wojewódzkich w dziedzinach lekarskich i pielęgniarskich z prośbą o przygotowanie list lekarzy oraz pielęgniarek i położnych oraz Krajowej Izby Fizjoterapeutów, uwzględniając wyłączenia, o których mowa w art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r., poz. 1239 ze zm.). Mając na uwadze fakt, iż pewne wykluczenia wynikające z ustawy mogą być nieznane samorządom zawodowym, stworzone zostało oświadczenie, które osoba kierowana do pracy, zanim na nią zostanie nałożona decyzja, dostaje do zapoznania się i podpisania. Ma to na celu wyeliminowanie nakładania decyzji na osoby podlegające ustawowym wykluczeniom. Ponadto, przed wystawieniem decyzji kwestie wykluczeń ustawowych omawiane są z osobą kierowaną do pracy przez telefon, aby nie wystawiać decyzji obarczonej wadą prawną.

Krzysztof Kuriata, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

DOLNOŚLĄSKIE

Dzień dobry,

proszę o złożenie wniosku w trybie przewidzianym przez ustawę o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 ze zm.)

Z poważaniem

Starszy Specjalista Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląski Urząd Wojewódzki

Postaram się uzyskać te informacje.

 

OPOLSKIE

odesłano mnie do Rzecznika Wojewody.

 

ŚLĄSKIE

Szanowny Panie Mecenasie,

W związku z Pana pytaniami uprzejmie informuję, iż kierowani do pracy są ochotnicy oraz osoby m.in. z list załączonych do Wojewódzkiego Planu Zwalczania Epidemii.

Natomiast samorządy zawodowe zawodów medycznych współpracują z Wojewodą przekazując informacje o ochotnikach, którzy chcieliby zostać skierowani do pracy, częściej jednak przekazują dane osób, które są wyłączone z obowiązku zwalczania epidemii.

Z poważaniem

ZACHODNIOPOMORSKIE

Dzień dobry,

Odnosząc się do pytań zawartych w mailu:

W dniu 16 kwietnia 2020 r. zostało przekazane pismo Wojewody Zachodniopomorskiego do następujących jednostek:

  • Okręgowa Izba lekarska w Szczecinie,
  • Okręgowa izba lekarska w Koszalinie,
  • Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych,
  • Krajowa Rada Fizjoterapeutów,
  • Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie

z prośbą o przekazanie członkom ww. instytucji zapytania o gotowość podjęcia pracy przy bezpośrednim zwalczaniu epidemii zakażeń wirusem SARS-CoV-2 –  mając na uwadze art. 47 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 z późn. zm.). Ww. pismo zostało również zamieszczone za stronie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego celem jak najszybszego i najszerszego dotarcia do środowiska medycznego.

Gotowość do podjęcia pracy przy bezpośrednim zwalczaniu pandemii pracownicy sektora ochrony zdrowia zgłaszają drogą mailową, podając swoje dane do kontaktu oraz informując o zakresie możliwości pracy.

Drogą mailową również składane są oświadczenia o istnieniu przeciwwskazań do skierowania do pracy niosącej ryzyko zakażenia przy zwalczaniu epidemii ( art. 47, ust. 3 ww. ustawy). Na podstawie ww. informacji sporządzana jest na bieżąco baza danych osób, które w przypadku konieczności zostaną skierowane do pracy na mocy art. 47 ust. 4 przywołanej wyżej ustawy.

Z poważaniem,

Starszy inspektor wojewódzki
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

MAZOWIECKIE

Odpowiedzi nie mam jeszcze, natomiast p. Wojewoda wypowiedział się w tym zakresie w mediach.

Jeśli uzyskam informację, przekażę ją. Klikając tutaj możesz zapoznać się z moją reakcją na jego wypowiedź.

 

WIELKOPOLSKIE

Odpowiedzi jeszcze nie mam, z tego co wiem, wojewoda współpracuje z izbami. Członkowie izb mogli powiadomić izby o powodach ewentualnych wyłączeń ustawowych.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 732 901 999e-mail: sekretariat@kancelariaratajczak.pl