Marcin Ratajczak

radca prawny

Najczęściej rozwiązuję problemy moich klientów z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, spadkowego. Wspieram również przedsiębiorców, w tym w szczególności przedsiębiorców z branży medycznej.
[Więcej >>>]

Chcę założyć zakład leczniczy

Dzień dobry,

muszę przyznać, że nie spodziewałem się, że moje wpisy spotkają się z tak dużym Waszym zainteresowaniem. Cieszę się z tego bardzo. Cieszę się, że widzicie na nim realną pomoc.

Otrzymuję bardzo dużo maili i telefonów, ostatnio bardzo często pytacie mnie:

Czy podstawą do wyłączenia z obowiązku zwalczania koronawirusa będzie np. opieka nad osobą starszą, przede wszystkim rodzicami.

Podstawa prawna:

katalog osób wyłączonych z obowiązku zwalczania epidemii zawarty jest art. 47 ust. 3 ustawy.

Wpis na ten temat znajdziesz tutaj.

W tym katalogu nie zostały ujęte osoby, które opiekują się osobami starszymi, np. rodzicami.

Ale

zgodnie z art. 47 ust. 1 mówi o tym, że określone osoby mogą zostać skierowane do pracy przy zwalczaniu epidemii. A to oznacza, że nie muszą.

Dlatego uważam, że Twoja sytuacja może uzasadniać wyłączenie Cię z grona osób osób, które będą zwalczały koronawirusa. Dzwonicie do mnie, piszecie, prosicie o analizę Waszej konkretnej sytuacji. W wielu przypadkach stwierdzam, że w Waszej sytuacji można byłoby Was zwolnić z obowiązku pracy przy koronawirusie. Jest to jednak decyja uznaniowa wojewody lub Ministra Zdrowia. Nie moja.

Uznaniowa- oznacza to, że organ (w znaczeniu administracyjnym, nie medycznym) może ją uwzględnić, natomiast wcale nie musi.

Jeżeli masz taką sytuację, możesz ją ze mną skonsultować.

Mogę pomóc również napisać odwołanie od decyzji. Zarówno już doręczonej jak też nijako na wyrost- gdybyś chciał być już gotowy w przypadku otrzymania decyzji.

Skoro jest to przesłanka uznaniowa, to musi być dobrze uargumentowana. Samo stwierdzenie: opiekuję się rodzicami może okazać się niewystarczające.

Pozdrawiam Cię serdecznie i życzę udanego dnia.

Zdjęcie: Sven Mieke

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 732 901 999e-mail: sekretariat@kancelariaratajczak.pl

Słyszałem wypowiedź Wojewody Mazowieckiego p. Radziwiłła.

Widziałem też reakcje i komentarze na jego temat.

Wg mnie wojewoda ma rację – on sam (oraz aparat jemu podległy) nie jest w stanie sprawdzić czy określona osoba jest wyłączona z grona osób, które mogą być powołane do walki z koronawirusem.

Dotyczy to zarówno Wojewody Mazowieckiego jak też pozostałych wojewodów.

Zamiast się obrażać i denerwować, pomyśl, czy może nie warto byłoby pomóc wojewodzie.

Pomożecie?

Pomożemy!

Jak?

Wg mnie wojewoda swoim wywiadem aż sam się prosi, by do niego napisać. Więc napisz do niego i sam mu powiedz, że jesteś wyłączony z kręgu osób, które on może powołać do zwalczania epidemii. List polecony będzie kosztował Cię 5.90 zł. Zaoszczędzisz być może wiele nerwów. No i organ będzie działał sprawniej. Same plusy takiego rozwiązania.

List ten wysłałbym, jeśli mam pewność, że ustawowo jestem wyłączony z walki z epidemią. Jeśli jednak nie jesteś wyłączony – skontaktuj się ze mną – ustalimy rozwiązanie najlepsze dla Ciebie.

Co do listu, ja wysłałbym list o następującej treści:

***

Szanowny Panie Wojewodo,

mając na uwadze fakt, że:

  1. zgodnie z Ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi do Pańskich uprawnień należy kierowanie osób wykonujących zawody medyczne do pracy przy zwalczaniu epidemii,
  2. uzyskanie wszystkich danych pozwalających należycie określić moją sytuację zdrowotno-rodzinną może być dla organu skomplikowane lub niemożliwe;
  3. nie ma żadnego uzasadnienia do wydawania decyzji z rażącym naruszeniem prawa, która następnie wskutek wniesionego odwołania obligatoryjnie musi zostać uchylona;

informuję Pana, że należę do grona osób, które ustawowo nie podlegają skierowaniu do pracy niosącej ryzyko zakażenia przy zwalczaniu epidemii.

Podstawę mojego wyłączenia stanowi art. 47 ust. 3 w/w ustawy, ponieważ należę do osób wskazanych w punkcie (i tu podałbym konketny punkt)

1) osoby, które nie ukończyły 18 lat bądź ukończyły 60 lat;
2) kobiety w ciąży;
2a) osoby samotnie wychowujące dziecko w wieku do 18 lat;
2b) osoby wychowujące dziecko w wieku do 14 lat;
2c) osoby wychowujące dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;
3) osoby, u których orzeczono częściową lub całkowitą niezdolność do pracy;
4) inwalidzi i osoby z orzeczonymi chorobami przewlekłymi;

Na Pańskie żądanie przedstawię dokumenty potwierdzające moje wyłączenie zgodnie z art. 47 ust. 3 ustawy. Proszę o wskazanie dokumentów, które mam przedstawić.

Jednocześnie informuję, że nie wyobrażam sobie, by w sytuacji, gdy organ wie, że należę do grona osób wyłączonych, wydał decyzję nakazującą mi pracę w trybie nakazu bez dokładnego zbadania mojej sprawy.

Wierzę, że moje oświadczenie w istotny sposób usprawni pracę urzędu.

Z poważaniem

……………………………………………….

***

Liczę, że dzięki takiemu listowi wojewoda (mazowiecki lub inny) nie wyda decyzji w Twojej sprawie.

Nie składałbym w chwili obecnej żadnych dokumentów- przecież nie toczy się żadne postępowanie. Poza tym wojewoda może otrzymać wiele takich listów- coś muszą z nimi robić. Koniecznie zachowaj dowód nadania listem poleconym- będziesz miał argument pisząc ewentualne odwołanie.

Wzór odwołania znajdziesz po lewej stronie. 🙂

Życzę udanego, spokojnego weekendu.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 732 901 999e-mail: sekretariat@kancelariaratajczak.pl

Witam Cię po Świętach.

Już jakiś czas temu zadano mi pytanie o sytuację prawną osób zatrudnionych w szpitalach jednoimiennych.

Temat ten jest dosyć skomplikowany. By na to pytanie odpowowiedzieć, musiałem przede wszystkim ustalić podstawę prawną powoływania szpitali jednoimiennych.

Może wyda się to Tobie dziwne ale sam takiej podstawy znaleźć nie umiałem.

Stwierdziłem zatem, że kto tę podstawę może lepiej znać niż Ministerstwo Zdrowia?

Napisałem do MZ, właśnie otrzymałem odpowiedź.

Wynika z niej, że podstawą powoływania szpitali jednoimiennych jest ustawa z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, 

konkretnie art. 7 ust. 1.

Skoro MZ tak twierdzi, to niech tak będzie.

Jakie to ma znaczenie?

Ano takie, że w mojej ocenie osoby, które pracują w szpitalach jednoimiennych, zostały skierowane do walki z epidemią. Wyrażenia skierowane do walki z epidemią używam w znaczeniu faktycznym, nie w znaczeniu ustawy, ponieważ zgodnie z ustawą skierowanie następuje na mocy decyzji administracyjnej.

Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakażnych u ludzi przewiduje skierowanie do zwalczania epidemii na podstawie nakazu pracy. Z informacji uzyskiwanych od Was wynika, że takiego nakazu (od którego można się odwoływać) nie otrzymujecie.

Wg mnie nie zmienia to jednak faktu, że:

1. część z Was z mocy ustawy jest wyłączona z grona osób, które mogą zostać powołane do zwalczania epidemii;

Czyli nie powinny pracować przy zwalczaniu COVID.

2. jeśli należysz do grona osób wyłączonych z obowiązku zwalczania epidemii a ją zwalczasz, to jest to  wg mnie wbrew ustawie.

Kolejna kwestia to kwestia finansowa:

jeżeli zwalczalibyście epidemię na podstawie decyzji wojewody, to przysługiwałoby Wam prawo do uzyskania wynagrodzenia zasadniczego w wysokości nie mniejszej niż 150% przeciętnego wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego na danym stanowisku pracy w zakładzie wskazanym w tej decyzji.

Oznacza to, że w Twoim interesie byłoby uzyskanie takiej decyzji- jeżeli należysz do grona osób, które mogą zostać powołane do zwalczania epidemii.

Co zrobić w przypadku, gdy jednak nie uzyskasz takiej decyzji? Pozostanie pewnie droga sądowa. Roszczenia pracownicze przedawniają się z upływem lat trzech. Będziesz miał zatem 3 lata na złożenie pozwu o ustalenie, że pracowałeś przy zwalczaniu epidemii i powinieneś otrzymać wyższe wynagrodzenie.

ALE!!

Jeżeli zmienisz warunki umowy z pracodawcą, to znaczy zmienisz warunki dotychczasowej umowy o pracę, kontraktu w ten sposób, że dobrowolnie zgodzisz się na pracę przy zwalczaniu koronawirusa, to nie będziesz mógł następnie powoływać się na brzmienie ustawy.

Przykład:

podpisujesz aneks do umowy, w związku ze zwalczaniem korony otrzymasz podwyżkę. (Proponuję wcześniej- przed podpisaniem- ustalić, czy ewentualna podwyżka jest dla Ciebie korzystniejsza lub taka sama jak wynagrodzenie wynikające z ustawy).

Następnie przypominasz sobie, że przecież jesteś rodzicem dziecka w wieku do lat 14 a więc nie mogą Ciebie powołać do walki z epidemią.

I masz rację. Ale oni Ciebie nie powołali, tylko sam się zgodziłeś na nowe warunki pracy i płacy.

Więc musisz pracować, skoro podpisałeś aneks.

Dlaczego tak jest?

Ponieważ ustawa dotyczy osób skierowanych do walki z wirusem bez pytania ich o zdanie.

Ty- podpisując umowę lub aneks- dobrowolnie przyjmujesz na siebie określone obowiązki.

***

Gdybyś miał do mnie pytania związane z tym tematem, to napisz lub zadzwoń. Chętnie pomogę.

***

Przeczytaj: Odwołanie od nakazu do pracy >>

Zdjęcie: Hush Naidoo

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 732 901 999e-mail: sekretariat@kancelariaratajczak.pl

Witam Cię w Wielką Sobotę.

Tak sobie pomyślałem, że skoro idą święta, do przydałby się prezent.

Taki, który wiązałby się z nadzieją, pomocą. Czymś dobrym w tych trudnych czasach.

I stwierdziłem, że w obecnej chwili najlepszym prezentem dla Ciebie może być wzór odwołania od decyzji wojewody.

Wzory przygotowałem dwa:

  • odwołanie ze względu na wiek
  • i ze względu na dzieci do lat 14.

Znajdziesz je na marginesie po lewej stronie tuż pod moim zdjęciem.

Jeżeli oglądasz mój post na komórce, to odwołanie znajduje się na dole strony.

Pamiętaj:

1. są to projekty, moja wizja ewentualnego odwołania. Sporządzone jednak bez czytania decyzji, ponieważ nikt mi takiej nie udostępnił. Byłoby wtedy łatwiej.

Jeżeli Ty lub Twoi znajomi dysponujecie tekstem decyzji oraz pouczeniami- podeślijcie mi te dokumenty nawet w postaci zdjęcia- być może te poradniki w jakiś sposób poprawię.

2. Jest do odwołanie dla grup, które są wyłączone z walki z epidemią. Jeżeli nie należysz do tych grup a potrzebujesz pomocy i chciałbyś ustalić ze mną strategię postępowania w Twoim indywidualnym przypadku, pisz do mnie lub dzwoń. Numer i maila znasz. Przeanalizujemy Twoją sytuację i podejmiesz decyzję, co robić dalej. Lepiej być może teraz niż jak już dostaniesz decyzję. Chociaż później też Ci pomogę.

Zachęcam do indywidualnych rozmów, ponieważ na podstawie rozmów z Wami widzę, że Wasze sytuacje są róźne. I w zależności od konkretnej sytuacji należy podjąć konkretne decyzje i kroki. Dlatego nie jestem fanem wzorów, projektów. Wszystko powinno być dopasowane. To tak jak fartuch. Mój niekoniecznie pasowałby na Ciebie.

Zapoznaj się z instrukcją obsługi odwołania. Znajdziesz ją tutaj.

PS. Gdyby ten prezent z jakichś powodów Tobie jednak nie odpowiadał- daj znać. Pomyślę, co da się zrobić.

Pozdrawiam serdecznie. Damy radę.

Wesołych Świąt. Dużo zdrowia.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 732 901 999e-mail: sekretariat@kancelariaratajczak.pl

Witam Cie ponownie,

myśl, by napisać artykuł na temat prawników powstała w mojej głowie już dosyć dawno temu.

Chodzi o to, że czasem mój dialog w Wami wygląda tak:

 

– Mecenasie, tego mi prawnik nie powiedział.

– Co to był za prawnik?

-Nasz szpitalny.

Poniżej znajdziesz mój komentarz do takich sytuacji:

Zapamiętaj sobie raz na zawsze:

1. PRAWNIK SZPITALA NIE JEST TWOIM PRAWNIKIEM. JEST PRAWNIKIEM SZPITALA.

2. JEŻELI COŚ SIĘ WYDARZYŁO NA ODDZIALE, TO NIE OMAWIAJ TEGO Z PRAWNIKIEM SZPITALA.

3. JEŻELI MASZ MIEĆ POSTĘPOWANIE DYSCYPINARNE PRZED IZBĄ, TO NIE OMAWIAJ TEGO Z      PRAWNIKIEM SZPITALA.

4. DARMOWA KONSULTACJA Z PRAWNIKIEM SZPITALA MOŻE CIĘ DUŻO KOSZTOWAĆ.

Myślę, że dalszy komentarz w tym zakresie jest zbędny.

Pomyśl, przemyśl a zrobisz jak uważasz.

Życzę udanego dnia.

Gdybyś miał jakieś pytania- to dzwoń lub napisz.

Zapraszam.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 732 901 999e-mail: sekretariat@kancelariaratajczak.pl