Marcin Ratajczak

radca prawny

Najczęściej rozwiązuję problemy moich klientów z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, spadkowego. Wspieram również przedsiębiorców, w tym w szczególności przedsiębiorców z branży medycznej.
[Więcej >>>]

Chcę założyć zakład leczniczy

Podmiot leczniczy w formie spółki cywilnej

Marcin Ratajczak08 lutego 2020Komentarze (0)

Gdybyś chciał zapoznać się z przepisami dot. spółki cywilnej – szukaj ich w kodeksie cywilnym.

W spółce cywilnej chodzi o dążenie wspólników do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego. Aby to osiagnąć wspólnicy wnoszą wkłady. Ta spółka ma ten plus, że umowa spółki winna być zawarta na piśmie – nie jest potrzebny notariusz.

Każdy z wspólników spółki cywilnej jest odrębnym przedsiębiorcą. Również podatki płacą każdy z osobna.

Każdy wspólnik odpowiada za całą wysokość długu, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z nich zwalnia pozostałych, wspólnik odpowiada całym swoim majątkiem.

Gdybyś chciał zawrzeć umowę spółki cywilnej, warto ustalić zasady zarządzania spółki, sposób jej reprezentacji, zasady uczestniczenia w zyskach i stratach czy też przyczyny powodujące wygaśnięcie spółki. Co do zasady, każdy ze wspólników jest uprawniony do zarządzania i prowadzenia spraw spółki. W ramach tego uprawnienia wspólnik może samodzielnie dokonywać czynności zwykłego zarządu, bez zgody pozostałych wspólników.

Zalety spółki cywilnej:

  1. tanie i proste założenie spółki- do założenia spółki wymagana jest tylko umowa spółki cywilnej i zgłoszenie jej do CEIDG, rejestru REGON oraz ZUS;
  2. niskie koszty funkcjonowania spółki;
  3. opodatkowanie spółki cywilnej- podatek dochodowy płacony jest tylko od osób fizycznych, spółka nie jest podatnikiem;

Wady spółki cywilnej:

  1. brak podmiotowości prawnej, co wiąże się z tym, że nie przysługuje jej status przedsiębiorcy (przedsiębiorcami są wspólnicy);
  2. nieograniczona odpowiedzialność za zobowiązania- wspólnicy odpowiadają za wszystkie długi spółki.

Co sądzę o spółce cywilnej?

To takie coś mniej niż małżeństwo, a coś więcej niż konkubinat. Niby razem a jednak osobno. Ale na zewnątrz może ładnie wyglądać

To może się gdzieś sprawdzać, jeśli spółkę tworzy paru lekarzy. Wówczas spółka ma jedną nazwę, pod ta nazwą działają poszczególni medycy. Z drugiej strony powstaje pytanie: po co mi taka spółka, skoro możemy pracować razem ale osobno.

Jak nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo, że chodzi o kasę. W spółce cywilnej zysk dzielony jest na równe części. Chyba że strony postanowią inaczej.

***

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 732 901 999e-mail: sekretariat@kancelariaratajczak.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Ratajczak Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Ratajczak z siedzibą w Słubicach.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem sekretariat@kancelariaratajczak.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: