Marcin Ratajczak

radca prawny

Najczęściej rozwiązuję problemy moich klientów z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, spadkowego. Wspieram również przedsiębiorców, w tym w szczególności przedsiębiorców z branży medycznej.
[Więcej >>>]

Chcę założyć zakład leczniczy

O zakładzie leczniczym czyli…… krótki bełkot prawniczy po krótkim urlopie

Marcin Ratajczak06 lutego 2020Komentarze (0)

Zimy w tym roku nie ma ale cieszę się, że udało mi się trochę pojeździć na nartach wraz z żoną i dziećmi.

Krótki odpoczynek w Szklarskiej Porębie się przydał. Było krótko lecz intensywnie. Odpoczynek intensywny? Harmonia sprzeczności? No nie, można przecież na nartach zjeżdżać albo biegać na nich np. w Jakuszycach. Ogólnie polecam. Skoro mój czterolatek potrafi już biegać i zjeżdżać na nartach, to może chyba każdy.

Dobrze, obiecałem trochę bełkotu, więc oto bełkot.

Już wcześniej pisałem, że uchylono ustawę o zakładach opieki zdrowotnej. w 2011 r.

Wówczas to weszła w życie ustawa o działalności leczniczej. Na jej podstawie niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej stały się przedsiębiorstwami podmiotów leczniczych (zakładami leczniczymi).

A cóż to właściwie jest ten zakład leczniczy?

Zgodnie ustawą jest to zespół składników majątkowych, za pomocą którego podmiot leczniczy wykonuje określony rodzaj działalności leczniczej.

Podmiotami leczniczymi są z kolei:

  1. przedsiębiorcy- jest to temat na osobny wpis, ponieważ on dotyczy też Ciebie 🙂
  2. samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
  3. jednostki budżetowe, w tym państwowe jednostki budżetowe tworzone i nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Ministra Sprawiedliwości lub Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, posiadające w strukturze organizacyjnej ambulatorium, ambulatorium z izbą chorych lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej lub położną podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544),
  4. instytuty badawcze, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 736 i 1669),
  5. fundacje i stowarzyszenia, których celem statutowym jest wykonywanie zadań w zakresie ochrony zdrowia i których statut dopuszcza prowadzenie działalności leczniczej,
  6. posiadające osobowość prawną jednostki organizacyjne stowarzyszeń, o których mowa w pkt 5,
  7. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,
  8. jednostki wojskowe – w zakresie, w jakim wykonują działalność leczniczą.

Jeżeli dotarłeś do tego miejsca, jestem dla Ciebie pełen podziwu. Mam nadzieję, że nie było źle. Ja z kolei postaram się ograniczyć ilość tego bełkotu prawniczego.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 732 901 999e-mail: sekretariat@kancelariaratajczak.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Ratajczak Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Ratajczak z siedzibą w Słubicach.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem sekretariat@kancelariaratajczak.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: